Master LPFR Master eFaktura

Master eFaktura na samo klik od vas!

Rešenje Master eFaktura omogućava jednostavno kreiranje, slanje, prijem, čuvanje i odobravanje elektronskih faktura. Naše rešenje za elektronsko fakturisanje kreirano je da korisnicima omogući brzo, lako i jednostavno kreiranje i evidenciju ulaznih i izlaznih dokumenata u skladu sa zakonskom regulativom.

Master eFaktura
Mesečna licenca

10€ / mesečno

Korišćenje Master eFaktura rešenja možete plaćati kroz mesečnu naknadu u iznosu od 10 eur + PDV (u RSD protivvrednosti na dan fakturisanja). Korišćenje Master eFaktura rešenja omogućava se kroz izdatu licencu. Jedna izdata licenca važeća je samo za jedan poreski broj(PIB).

Godišnja licenca

100€ / mesečno

Korišćenje Master eFaktura rešenja možete plaćati kroz godišnju naknadu u iznosu od 100 eur + PDV (u RSD protivvrednosti na dan fakturisanja). Korišćenje Master eFaktura rešenja omogućava se kroz izdatu licencu. Jedna izdata licenca važeća je samo za jedan poreski broj(PIB).

Svi korisnici naših ESIR-a će automatski biti povezani sa eFakturom (SEF i CRF). Kreiranje, slanje, prijem i pregled elektronskih dokumenata u samo par klikova.

rešenje

Master eFaktura rešenje se sastoji od modula koji omogućavaju:

 • Brzo i jednostavno kreiranje i evidentiranje izlaznih dokumenta na portalu efaktura.
 • Preuzimanje ulaznih dokumenata sa portala efaktura, validaciju, odobravanje i parkiranje ulaznih dokumenta.
 • Integraciju sa ostalim Master rešenjima - ESIR-ima, kao i bilo kojim drugim eksternim rešenjima.

Prednosti korišćenja

 • Brzo i jednostavno kreiranje, slanje, prijem, čuvanje i odobravanje elektronskih dokumenata.
 • Korišćenjem Master eFaktura rešenja korisnici ispunjavaju svoju zakonsku obavezu kreiranja i evidencije izalznih i ulaznih dokumenata, automatskim povezivanjem sa SEF-om.
 • Inicijalno podešavanje omogućava pristup sa bilo kog elektronskog uređaja, bez ponovnih zahteva za unos sertifikata, korišćenje elektronskog potpisa i lične karte.
 • Master eFaktura rešenje omogućava integraciju sa drugim ESIR-ima kao i direktno, automatsko slanje elektronskih dokumenata iz naših ESIR-a.
 • Obezbeđena tehnička podrška.

Centralni online monitoring

 • Svi korisnici Master eFaktura rešenja imaju mogućnost tehničke podrške u vidu monitoringa od strane tehničkog tima.
 • Tehnički tim će u svakom momentu imati informacije o stanju svakog pojedinačnog dokumenta, i samim tim uvid u bilo koji vid tehničkog problema sa kojima se korisnici susreću. 

Karakteristike

 • Mogućnost kreiranja faktura direktno u okviru Master eFaktura rešenja i automatsko slanje u SEF.
 • Slanje i prijem efaktura, knjižnih odobrenja, zaduženja i avansnih računa.
 • Master eFaktura rešenje podržava rad sa različitim valutama.
 • Čuva i omogućava pristup matičnim podacima komitenata kao i šifrarnik artikala.
 • Automatsko slanje CRF-u za korisnike budžetskih sredstava.
 • Čuvanje i pregled svih generisanih elektronskih dokumenata i njihovih statusa bez obzira na količinu (bez obzira na broj poslatih)
 • Izvoz i štampa svih dokumenata.
 • Generisanje štampe efakture.
 • Automatsko povezivanje sa našim ESIR rešenjima, kao i mogućnost povezivanja sa drugim ekstrenim rešenjima.
 • Laka i jednostavna prijava samo sa korisničkim imenom i lozinkom.
 • Mogućnost pristupa kroz browser sa bilo kog uređaja.
 • Automatski update statusa na nivou pojedinačnog dokumenta.
 • Praćenje statusa i automatsko ažuriranje kroz naš portal.
 • Sigurnost podataka koju garantuje čuvanje na Amazon Web Services
 • Naše rešenje nudi vam mogućnost upravljanja za neograničen broj korisnika, dokumenata, šifrarnika i artikala.

Najčešće postavljana pitanja

Za sve zainteresovane poslovne partnere, otvoreni smo za saradnju. Pozovite nas ili nam pišite.

Elektronska faktura predstavlja digitalni dokument, koji zakonski odgovara papirnoj fakturi. Master eFaktura sastoji se od dve forme, pdf (ona koja se šalje krajnjem kupcu) i xml (ona koja služi za obradu podataka). Master eFaktura rešenje za jednostavno upravljanje elektronskim fakturisanjem i razmenu eFaktura sa vašim komitentima kompatibilno je sa Master ESIR-ima, a po potrebi može se integrisati sa bilo kojom drugom eksternom aplikacijom.

Zakonom o elektronskom fakturisanju uređuju se izdavanje, slanje, prijem, obrada, čuvanje, sadržina i elementi elektronskih faktura, u transakcijama između subjekta javnog I subjekta privatnog sektora i druga pitanja koja su od značaja za elektronsko fakturisanje.

 • Subjekti privatnog sektora međusobnih transakcija

 • Subjekt privatnog sektora po osnovu transakcije sa subjektom javnog sektora

 • Subjekt javnog sektora po osnovu transakcije sa privatnim sektorom

 • Subjekti javnog sektora po osnovu međusobnih transakcija

 • Poreski punomoćnik stranog lica u Republici Srbiji, u smislu propisa kojima se uređuje porez na dodatu vrednost, po osnovu transakcija sa subjektima privatnog i javnog sektora. 

Obaveza subjekta privatnog sektora da primi i čuva elektronsku fakturu izdatu od strane subjekta javnog sektora, kao i elektronske fakture izdate od strane subjekta privatnog sektora primenjuje se od 1.jula 2022.godine. Obaveze izdavanja i čuvanja fakture u transakcijama između subjekata privatnog sektora nastupaju od 1.januara 2023. godine. 

20+

Godina iskustva u razvoju
programskih rešenja

3551

Klijenata koji koriste
naše LPFR rešenje

700+

Klijenata koji koriste
naše ESIR rešenje

Kontaktirajte nas radi konsultacija

Telefon:

(+381) 11 4 405 409

 • Adresa: Milutina Milankovića 9ž, Novi Beograd
 • Email: office@mastersoftware.rs
 • Radno vreme: Pon-Pet 09:00-17:00
 • Tehnička podrška: Pon-Ned 00-24